Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

4639 a85d 390
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra

April 23 2017

Sometimes you’re 23 and standing in the kitchen of your house making breakfast and brewing coffee and listening to music that for some reason is really getting to your heart. You’re just standing there thinking about going to work and picking up your dry cleaning. And also more exciting things like books you’re reading and trips you plan on taking and relationships that are springing into existence. Or fading from your memory, which is far less exciting. And suddenly you just don’t feel at home in your skin or in your house and you just want home but “Mom’s” probably wouldn’t feel like home anymore either. There used to be the comfort of a number in your phone and ears that listened everyday and arms that were never for anyone else. But just to calm you down when you started feeling trapped in a five-minute period where nostalgia is too much and thoughts of this person you are feel foreign. When you realize that you’ll never be this young again but this is the first time you’ve ever been this old. When you can’t remember how you got from sixteen to here and all the same feel like sixteen is just as much of a stranger to you now. The song is over. The coffee’s done. You’re going to breathe in and out. You’re going to be fine in about five minutes.
Sylvia Townsend Warner, The Winter of the Air.
Reposted fromerial erial viasatyra satyra

April 20 2017

Patiszon
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości

April 04 2017

Patiszon
1325 8555 390
Patiszon

March 27 2017

Patiszon
5944 dfbb 390
Reposted fromailurophile ailurophile viaszydera szydera

March 13 2017

Patiszon
3210 5585 390
Reposted fromwogniu wogniu viapiehus piehus

March 01 2017

Patiszon
7399 a197 390
Reposted fromkropq kropq viadualistycznie dualistycznie

February 21 2017

Patiszon
7190 84f5 390
Reposted fromthinredline thinredline viaehh ehh

February 20 2017

Patiszon
Play fullscreen
Tak miało być, w moim życiu nagle stanął czas.
Tak rzadko wiatr mi rozgania chmury, wtedy marzę.
I te sekundy kiedy jakbym widział Ciebie tam wśród trudnych dróg, smutnych zajęć..

February 16 2017

Patiszon
7841 fcdc 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabzdura bzdura

February 15 2017

Patiszon
po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
Reposted fromsuben suben viashitsuri shitsuri

February 14 2017

Patiszon
4350 7b99 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawrazliwa wrazliwa

July 09 2015

4100 1be8 390

So it has name, huh. Another position on my fetish list.


Reposted fromsorainyhappiness sorainyhappiness viaskylark skylark
Patiszon
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viamagolek22 magolek22

July 06 2015

Patiszon
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viapozakontrola pozakontrola

July 05 2015

Patiszon
Play fullscreen
najpierw narkotyki, potem czar muzyki
Reposted byjustmess justmess

July 03 2015

Patiszon
Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. Stąd się ten melanż bierze. Nie chcę nikogo uświadamiać, bo każdy sam musi przez to przejść.
— Taco Hemingway
Patiszon
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.

June 29 2015

Patiszon
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viawaniliowaa waniliowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl